fbpx

IT-experter från den internationella arbetsmarknaden till Skandinavien 

Internationell rekrytering underlättar skandinavisk IT-kompetensbrist. Som ett avgångsland är speciellt Indien, eftersom där finns världens största IT-professionella marknad. Man beräknar att det finns över 5 miljoner enbart programmerare i landet. Enligt Boston Consulting Group Global Survey skulle dessutom mer än 90% av indierna vilja arbeta utomlands.  

Vi startade vårt eget kontor i Mumbai i Indien och anlitade erfarna rekryteringskonsulter för att välja de bäst lämpade  IT-experterna för våra kundföretag och för Nordeuropa. 

Den nyckelfärdiga lösningen minimerade din arbetsbelastning och risk 

När du inte kan hitta kompetent IT-personal från Skandinavien för att möta dina behov, kan du med hjälp av vår ”nyckelfärdiga” tjänst få de bästa möjliga experterna från den internationella arbetsmarknaden. Din uppgift är enbart att delta i urvalet av anställda som rekryteras, eftersom vår tjänst täcker hela processen: 

Noggrann kännedom om kundens verksamhet och personalbehov – Vi går igenom företagets strategiska mål, tillväxtplaner, de tekniska gränserna för företagskulturen och den personal som skall anställas. 

Utarbetande av en IT-personalplan i samarbete – Planen innefattar utnyttjande av den internationella expertmarknaden. 

Hitta människor i Indien – Våra lokala, erfarna IT-rekryterare känner till den indiska rekryteringsmarknaden och hittar den bästa experterna. Användning av indiska rekryteringsportaler och codec communities som GitHub och Stack Overflow och sociala medier är i centrum. Vi använder också vår beprövade executive search i Indien. 

Testa kandidater – Vi övervakar vårt Mumbai-kontor för såväl tekniska som lämplighetstester för att eliminera missbruk. 

Bakgrundskontroller – Att ta en utländsk expert till Nordeuropa är ett stort beslut. För att undvika obehagliga överraskningar gör vi bakgrundskontroller noggrant på personer, som rekryteras i Skandinavien. Att kontakta kandidatens studieplatser och tidigare arbetsgivare samt säkerställa äkthet av skriftliga dokument hör rutinmässigt till reglerna på den internationella arbetsmarknaden. 

Att starta arbete i Norden – för att säkerställa att arbetet börjar och anpassas till det nordiska samhället tar vi för din räkning hand om din anställdas uppehållstillstånd, visum, skattekort och annat pappersarbete samt hyra av lägenhet. 

Tack vare våra nyckelpersoners personliga IT-bakgrund förstår vi digitaliseringens inverkan på personalförvärv. Vår erfarenhet av förvärv av IT-personal ger oss beredskap att fungera som en strategisk partner för ditt företag. Vi hjälper dig att utveckla en konkurrensfördel. Vi hjälper ditt företag att växa genom att söka och hämta kompetent IT-personal där den är tillgänglig. 

Experter från den internationella marknaden arbetar i ditt företag antingen på din lön eller så jobbar de som konsulter, varvid  ICT Direct är finansiär. Eftersom din rekryteringsmarknad inte är begränsad till Skandinavien, kommer du att få de bästa experterna till ditt företag och kan planera för din framtid. När vi arbetar tillsammans vet du när nya toppfaktorer kommer att stärka ditt lag. 

Mer information
Ilpo Järvenpää
Customer Success Manager, CEO, Finland
+358 50 548 5651
ilpo.jarvenpaa@ictdirect.fi
Pekka Bäck
Country Lead, Sweden
+46 (0)76 404 8364
pekka.back@ictdirect.se