fbpx

Vill du spara din tid och ökar träffsäkerheten i rekryteringen?

När ett företag rekryterar till exempel en mjukvarutvecklare, arkitekt, datavetare, devops, testare, databasexpert, maskininlärningsspecialist, Agile coach, mm, krävs det djup teknisk kompetens  hos  kandidaterna. Den kompetensen  finns vanligtvis i ditt  företag hos mycket upptagna nyckelpersoner.

Med testtjänsten sparar du tid för dina nyckelpersoner . Kandidater får en länk till ett test med uppgifter som uppfyller kompetenskraven för den öppna positionen. Vi  säkerställer att kandidaten inte kan fuska i testet och verifierar kandidatens färdigheter.

Du kan också använda videofrågor för att välja kandidater och kan redan i inledningen bedöma sökandens lämplighet för jobbet, teamet och kulturen.

Testning och möjliga videointervjuer bör göras tidigt i rekryteringsprocessen. Det mödosamma screeningsteget i rekryteringsprocessen kan ni nu göra helt remote och automatiserat. Företagets egen personal sparar därmed sin tid och hela processen påskyndas!

Vet du vad det kostar att rekrytera fel?

Genom att använda vår test tjänst undviker du kostsam felrekrytering. Samtidigt bedöms alla sökande objektivt oavsett, ålder, utbildning, kön, nationalitet, hudfärg, religion etc.

När du konkurrerar om experter anställer snabba företag de bästa kandidaterna. Genom att automatisera stora delar av rekryteringsprocessen, kan ni säkerställa att ni inte missar det bästa kandidaterna som kan kan vara era nästa superstjärna.

Vi litar inte blint på kandidatens CV´s utan baserar rekryteringen på deras faktiska kunskaper i det ni eftersöker.

Same same, but different?

Om du vill, kan du också använda våra tjänster i slutet av rekryteringsprocessen. När de kandidater som bäst uppfyller de tekniska och kulturella kraven har valts till de slutliga tekniska intervjuerna hjälper vi dig också att utvärdera kandidaternas arbetssätt. Istället för att intervjuaren och kandidaten sitter i samma fysiskt utrymme möjliggör systemet  att intervjuarna  och kandidaten intervjuas och parprogrammeringen kan göras via en videoanslutning och i en gemensam testmiljö.

När en expert har valts kan utvärderingsplattformen även användas för att arbetsorientera denna ny medarbetare. Det finns en videoförbindelse mellan introduktionen och medarbetaren hela tiden och en gemensam testmiljö används.

Testtjänsten  

Att testa de tekniska färdigheter vi utför i direkta sökuppdrag är en integrerad del av vår tjänstDessutom kommer vår rekryteringstjänst bara att förse dig testade kandidater. 

Du får en detaljerad fördelning av testresultaten och kandidatens svar på videofrågorna.

ICT Direct är det första företaget i de nordiska länderna som har infört en plattform för utvärdering av kandidater. Filtered.aiplattformen utför: 

  • litligteknisk testning  distans, 
  • Videointervju 
  • Fjärrintervjumed en teknisk expert. 

Vill du veta mera?

Mer information
Ilpo Järvenpää
Customer Success Manager, CEO, Finland
+358 50 548 5651
ilpo.jarvenpaa@ictdirect.fi
Pekka Bäck
Country Lead, Sweden
+46 (0)76 404 8364
pekka.back@ictdirect.se