fbpx

Hur ser 2021 års rekrytering ut ur i IT-företag?

23.02.2021 | Ilpo Järvenpää

När det gäller rekryteringen kommer vikten av virtuell överföring av videointervjuer, distans rekrytering kanaler och arbetsgivarbild ännu viktigare.  Läs mer! 

Hur kommer året 2021 att se ut? 

År 2020 befann sig hela världen i en ny situation som krävde anpassning och framtagande av nya arbetssätt. När människor flyttade från kontor till distansarbete, då uppstod helt andra förutsättningar. De digitala och virtuella verktyg och mänsklig interaktion på distans tog centrum på ett helt nytt sätt.  

Vi kommer att titta närmare på rekryteringstrenderna för året 2021 baserat på internationella källor genom följande steg som vi har tolkat: 

  • Distansarbete 
  • Digitalisering 
  • Humanitet 

Vilka rekryteringstrender kommer att växa fram i praktiken när det gäller distansarbete, digitalisering och empati under året 2021, och hur kommer de att se ut ur ett IT-perspektiv? 

Distansarbete är här för att stanna 

I en ständigt internationaliserad värld har distansarbete sedan tidigare varit en del av verksamheten framför allt hos många företag, men med pandemisituationen flyttade hela världen så mycket som möjligt till fjärrarbetsmodellen på ett ögonblick. 

Under året 2021 kommer företag redan att ha mer erfarenhet av distansarbete, så förutom att lära sig att arbeta på distans kommer det att vara möjligt att fokusera på att utveckla arbetsmetoder på distans för att passa verksamhetens egna behov. 

När det gäller rekrytering är effekterna av distansarbete särskilt uttalade i intervjusituationen, när samtalet äger rum via video i stället för ett traditionellt möte ansikte mot ansikte. Under 2020 genomfördes videointervjuer, vilket innebär att de 2021 säkert kommer att vara mycket mer naturliga för många än tidigare. Distansarbete och videointervjuer möjliggör också mer internationalisering av rekryteringen. 

Hur sker rekryteringen på distans i ditt företag? 

Digitaliseringen växer 

Under året 2020 togs ett stort steg inte bara när det gäller distansarbete, utan också när det gäller digitala verktyg som behövs för distansarbete. När det gäller digitalisering kommer, enligt olika källor, rollerna för distansintervjuer, sociala medier, mobila enheter, artificiell intelligens och analys i genomförandet samt utvecklingen och effektiviteten i rekryteringen att förstärks under 2021. 

Inom IT-branschen har de olika tekniska verktygen länge varit del av vår vardag, men i takt med att digitaliseringens roll växer och tekniken utvecklas kommer antalet möjligheter att välja mellan att öka ytterligare. Nyckeln är att hitta de verktyg som är mest lämpliga för dina behov och hur de tillämpas. Smidiga rekryteringsprocesser gör det inte bara lättare att arbeta, utan attraherar och vänder sig också till potentiella sökande som är bekanta med olika teknikers komplexitet, särskilt inom IT-branschen. 

 Vilkdigitala verktyg passar bäst för dina rekryteringsbehov? 

Vikten av humanitet förstärks 

Rekryteringstrenderna år 2021 kan också tolkas som att man lyfter fram sökandes empati. Fokus ligger på sökandes positiva och aktiva sökarfarenhet, mångfald och en kombination av hårda och mjuka färdigheter. 

Den sökandes erfarenhet och arbetsgivarbild går hand i hand. För att attrahera de bästa talangerna till en positiv kandidatupplevelse är det med andra ord värt att investera i en positiv kandidatupplevelse under hela rekryteringsprocessen – och sedan fortsätta att upprätthålla en positiv medarbetarupplevelse. Nöjda sökanden och blivande anställda delar också gärna med sig av sina positiva erfarenheter till andra potentiella framtida sökande.   

Mångfald ökar jämlikhet, kreativitet och effektivitet. Inom IT-sektorn bör dessutom vikten av mjuka färdigheter ibland betonas i synnerhet, så att de inte överskuggas av tuffa och tekniska färdigheter. Båda har sina syften och roller, och i bästa fall kompletterar de varandra. 

Hur manifesterar sig humaniteten i ditt företag och rekrytering? 

Vad kommer att förändras år 2021? 

Inriktningen på den framtida rekryteringen förstärks därför ännu mer på distansarbete, digitalisering och humanitet Vad detta innebär beror i praktiken väldigt mycket på hur du vill att ditt företags rekrytering ska se ut – antalet möjligheter är nästan oändligt! 

Under året 2021 kommer många företag, istället för att anpassa sig till den nya situationen, att kunna fokusera på att vidareutveckla sina rekryteringsprocesser, verksamhetsmodeller och affärsverksamhet. Distansarbete har ju redan praktiserats under 2020. Digitaliseringen erbjuder smidigare och effektivare rekryteringsalternativ, var och en kan välja de lösningar som bäst passar deras egna syften. Att ta hand om människors närhet kommer dessutom att säkerställa att potentiella sökande och de goda presterarna fortsätter att vara intresserade av framtiden. 

Vilka är ditt företags rekryteringsmål för året 2021? Kontakta oss för att hitta de lämpligaste lösningarna tillsammans – med hänsyn till distansarbete, digitalisering och alltjämt mänsklig kontakt! 

Referenser: 

https://searchhrsoftware.techtarget.com/feature/7-talent-acquisition-and-recruitment-trends

https://goldenitinc.com/top-talent-in-it-staffing-recruiting-trends-that-will-shape-2021/https://uprighthc.com/blog/recruitment-trends-for-2020-2021-latest-predictions-you-should-be-thinking-about

Om författaren
Ilpo Järvenpää
Customer Success Executive, CEO