fbpx
Tjänster
Lediga Jobb

Rekryterar du IT-proffs?

ICT Direct kan hjälpa dig hitta de bästa

Våra rekryteringskonsulter har årtionden av erfarenhet inom rekrytering av IT-proffs, chefer och säljare. På ICT Direct Sweden är vi bekanta med utmaningarna att hitta IT-proffs och vet av erfarenhet hur de bästa av dem väljs ut.

Vi hittar i första hand de bästa möjliga kandidaterna genom moderna ledande sökmetoder. Vi använder headhunting som grund för processen och kompletterar vid behov med mer traditionella rekryteringsmetoder. Vi kallar denna typ av tjänst för rekryteringstjänster.

Vid ICT Direct har våra processer utvecklats på ett sätt så att de bästa möjliga kandidaterna kan hittas på ett kostnadseffektivt sätt. Vi har förbättrat våra rekryterings- och headhunting-metoder sedan 2013 för att specifikt tillgodose rekryteringsvillkoren för Sverige och andra nordiska länder.

Som din ambassadör på marknaden behandlar vi alla potentiella kandidater med respekt och integritet och skyddar ditt rykte. För oss är det grundläggande att kandidaterna har den bästa möjliga kandidaterfarenheten.

Om ditt företag har ett permanent behov av externa rekryteringstjänster, är vi mer än gärna din rekryteringspartner på lång sikt. Vi kan hantera hela organisationens rekryteringsfunktioner, eller tillhandahålla extra resurser vid behov.

Våra styrkor är:

IT-branschkunskap – Vår erfarenhet och aktuella kunskap om trenderna i branschen hjälper oss att identifiera utmaningar och möjligheter inom IT-rekrytering.

Vi investerar mycket tid för att få en förståelse för – din strategi, företagskultur och affärsmål.

Vi känner våra kandidater – Eftersom vi själva är IT-experter, går vi bra ihop med andra IT-proffs.

Relevanta utvärderingsmetoder – Vi har en rad verktyg och avancerade tekniker för att göra en noggrann bedömning av kandidaternas kompetenser och kulturella passform.

Nätverk – Vi har skapat ett brett nätverk av partners inom IT- och HR-branschen.

Vill du ha mer information?

 

Våra kunder