fbpx

Rekrytointi ulkomailta – Mitä pitää ottaa huomioon?

26.08.2021 | Mari Varpenius
ict-direct-rekrytoint-ulkomailta

Kun kilpailu Suomen IT-osaajista kovenee, ketterimmät yritykset siirtyvät tekemään rekrytointia ulkomailta. Mikäli yritys haluaa tavoittaa suurempia kasvutavoitteita, täytyy sitä lähteä hakemaan maailmalta. Kun sisällytät kansainvälisen rekrytoinnin osaksi henkilöstöresurssointia, mahdollistat yrityksen kasvustrategian toteutumisen tavoitteiden mukaisesti.   

Kansainvälinen rekrytointi tuo mukanaan omat pelisääntönsä, jotka ovat hyvä tunnistaa. Keräsimme tärkeimmät aihealueet, jotka tulee ottaa huomioon, jotta onnistut IT-rekrytoinnissa ulkomailta. 

Kandidaatin rekrytointi ulkomailta 

Perinteisesti työilmoituksessa keskitytään yritykseen ja avoimen työtehtävän sisältöön ja vaatimuksiin. Kun rekrytoit kansainvälisesti, niin hakijan kutkuttavimmat kysymykset koskevat kohdemaata. Millainen paikka Suomi on ja millaista siellä on asua ja elää? Miksi ulkomaalainen haluaisi muuttaa Suomeen? Sisällytä tämä jo työpaikkailmoitukseen ja valmistaudu markkinoimaan myös Suomea.  

Työpaikkailmoituksessa kannattaa käyttää LinkedInin lisäksi paikallisia työpaikkasivustoja, jotta ilmoituksesi tavoittaa sopivat hakijat. Eri maissa on usein omat markkinoita hallitsevat työpaikkaportaalinsa. Kun olet löytänyt oikeat mediat, niin hakemuksia voi tulla useita satoja. Miten näiden välillä voidaan tehdä valinta ja mistä irrotetaan resurssit tekemään tuo valinta ja kahlaamaan läpi hakemusmeren? 

Me olemme ratkaisseet asian AIDA-järjestelmällä. AIDA tulee sanoista AI Deep dived Assessment. Järjestelmä on suuri kokonaisuus, johon sisältyy muun muassa automatisoidut esihaastattelut sekä ohjelmointiosaamisen luotettava testaus. Tekoäly arvioi koodaustestien tulokset. Kandidaattidataa suodatetaan ja sinulle tarjotaan soveltuvimmat vaihtoehdot, joista voit valita henkilöt jatkohaastatteluun.  

Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että ymmärrät henkilön taustahistorian oikein ja varmennat motivaation. Me suosimme sellaisia hakijoita, joilla on aikaisempaa kokemusta Euroopassa tai Pohjoismaissa asumisesta, jotta ulkomailla asuminen ei tule täysin uutena asiana kandidaatille. 

Turvallista henkilöstökasvua 

Kansainvälisessä rekrytoinnissa et pääse tapaamaan kandidaattia etukäteen, ainakaan ilman merkittäviä lisäjärjestelyitä. Tämän vuoksi kannattaa panostaa prosessin kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen ja varmuuteen.  

Me ICT DIRECTissä teemme erittäin laajan taustatarkistuksen rekrytoinnissa valituille henkilöille ennen sopimuksien laatimista silloin, kun on kyse intialaisista osaajista. Tällä varmennetaan, että koulutus- ja työhistoria ja muut kandidaatin tarjoamat tiedot ovat paikkaansa pitäviä ja rekrytointi onnistuu kokonaisuudessaan helposti ja turvallisesti.  

Työsopimuksissa tulee myös ottaa huomioon maahanmuutto- ja kotoutumiskustannukset ja miten niitä voidaan sitoa työsuhteen pituuteen. Käytä konsultointiapua, mikäli tämä ei ole yrityksellenne entuudestaan tuttua. 

Realismia aikatauluun 

Rekrytoinnin tyypillinen aikataulu on yleensä sama: ”Osaajan pitäisi aloittaa eilen”. Vaikka tiimin kasvattamisessa onkin kiire, niin kansainvälisessä rekrytoinnissa on hyvä kohdata realiteetit. Lupapapereissa ja maahanmuuttoprosessissa menee oma aikansa riippuen lähtömaasta eli osaajaa ei saada välittömästi muuttamaan Suomeen. Käsittelyajat vaihtelevat ruuhkautumisen mukaan, mutta IT-ammattilaiset pääsevät ohituskaistalla erityisosaajaoleskeluluvalla. Silti prosessi voi kestää joitakin viikkoja tai jopa kuukausia.  

Mikäli sinulla on tuo tyypillinen kiireellinen aikataulu, niin kannattaa harkita työsuhteen aloittamista etänä – varsinkin näin korona-aikaan. Varmista kuitenkin, että ovatko prosessit ja työkalut kunnossa, jotta perehdytys voidaan toteuttaa etänä ja miten hoidetaan palkanmaksu ulkomaille. Me ICT DIRECTillä voimme auttaa palkanmaksussa Try & Hire -periaatteen avulla, jossa voitte palkata työntekijän meidän kauttamme konsulttisopimuksella, jolloin palkanmaksu järjestetään meidän intialaisen tytäryhtiömme kautta. Näin mahdollistetaan nopea työsuhteen aloitus. 

Yrityksen valmiusasteen arviointi 

Onko teidän yrityksessänne työntekijöitä eri kansallisuuksista ja kulttuureista? Mikä on organisaationne kieli? Kulttuurisen diversiteetin lisääminen tuo mukanaan rikkautta ja uusia näkökulmia. Panostakaa avoimeen viestintään, jotta vältytään suurimmilta yhteentörmäyksiltä. Mikäli organisaation kieli on aikaisemmin ollut suomi, kannattaa viestintä muuttaa englanniksi, jotta kaikki tiimin jäsenet ymmärtävät mistä puhutaan. Joitain asioita voi olla vaikea aluksi käsitellä englanniksi, mutta suomalaiset ovat koko maailmassa kolmanneksi parhaita englannin kielen osaajia, joten haaste on enemmänkin tottumuksesta kiinni. Tämä mahdollistaa uuden työntekijän integroitumisen osaksi tiimiä ja sitouttaa myös pysymään yrityksessä pitkään.  

Sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin

Maahanmuuton aikataulua käsittelimmekin jo aiemmin, mutta isona osana tätä on kotoutuminen, ja miten henkilö sopeutuu uuteen ympäristöön. Tähän löytyy useita palveluja ja palveluntarjoajia ja mekin hyödynnämme alihankintaverkostoamme. Yritys voi tehdä osansa tukemalla kotoutumista ja uusille ulkomailta muuttaneille työntekijöille voidaan tarjota kulttuuri- ja kielikursseja sekä esitellä harrastusmahdollisuuksia. Uusi työntekijä kannattaa sitouttaa tuomalla hänen perheensä Suomeen, jolloin koko perhe integroituu uuteen elämään ja kulttuuriin. Tässä tilanteessa voidaan myös auttaa perheen lapsien päiväkoti- ja koulujärjestelyissä ja avustamalla puolison työllistymistä. Eri kansallisuuksilla on myös Suomessa vireitä verkostoja. Esimerkiksi Suomen 10 000 intialaista pelaa yhdessä krikettisarjaa ja järjestää paljon yhteisiä verkostoitumistilaisuuksia. ICT DIRECT yhdessä verkostonsa kanssa tukee tätä prosessia, jotta sinun ei tarvitse ottaa kokonaisuutta vastuullesi yksin. 

Ole rohkea! 

Listasimme paljon asioita, mutta kaikista tärkeintä kansainvälisessä rekrytoinnissa on avoin suhtautuminen ja rohkeus! Älä jää omien ennakkoluulojesi vangiksi ja estä kasvun mahdollisuutta ahtautumalla tiukkoihin lokeroihin. Kun teknologiayritysten kilpailu markkinoilla on kovaa, etulyöntiaseman saavat ne, jotka ovat valmiita kasvattamaan tiimiään maailmalta. Mielestämme näitä asioita ei myöskään kannata opetella kantapään kautta, joten hyödynnä asiantuntijaosaamista, jotta varmistat helpon ja turvallisen IT-henkilöresurssoinnin. Kysy meiltä lisää ja luodaan yhdessä teidän organisaatioonne sopiva malli

Kirjoittajasta
Mari Varpenius
Sales & Marketing Manager