fbpx

Kansainvälinen IT & tech -rekrytointi: riskit ja 3 vinkkiä niiden välttämiseen

19.05.2022 | Ilpo Järvenpää
Kansainvälinen IT rekrytointi

Yritysten kilpailu on kovaa, ja etulyöntiasemassa ovat yritykset, jotka ovat valmiita vauhdittamaan kasvua maailmalta laajentamalla osaajamarkkinaa ja rekrytoimalla kansainvälisesti. Kun asiantuntijatyövoimaa halutaan rekrytoida ulkomailta, tulee valmistelut tehdä huolellisesti ja  aloittaa hyvissä ajoin riskien minimoimiseksi. Osaava kumppani tietää miten asiat toimii, niin lähtö- kuin kohdemaassa. 

Kansainvälisen IT-rekrytoinnin palvelumme kattavat eri vaihtoehdot:

  • Työntekijän palkkaaminen yrityksen omalle palkkalistalle,
  • Osaajan työllistäminen yrityksessä vuokratyöntekijänä tai
  • Osaajan työllistäminen 100% etätyönä ulkomailta.

Mitä riskejä kansainväliseen IT & tech -rekrytointiin liittyy?

Taitojen liioittelu tai niiden puute

Työnhakijan CV voi olla tekaistu tai siinä kerrotut taidot liioiteltuja. Talentti ei ole välttämättä koskaan näyttänyt nenäänsä CV:ssä mainituissa oppilaitoksissa tai työpaikoilla. Hakija on myös saattanut olla pienessä roolissa mukana projektissa, jossa on käytetty useaa eri teknologiaa. Talentti väittää hallitsevansa kaikki nämä teknologiat, vaikka todellisuudessa oma kokemus rajoittuu niistä yhteen tai kahteen.

Väärät motiivit

Suomesta töitä hakevien joukossa on paljon henkilöitä, joille Suomi on vain välietappi, ponnahduslauta Pohjois-Amerikkaan tai muualle Eurooppaan. Hakijan tarkoitus voi myös olla, että hän työskentelee Suomessa vain lyhyen aikaa raha ensisijaisena motivaatiotekijänä – tai saadakseen CV:seen merkinnän kansainvälisestä kokemuksesta.  

Kulttuurierot työsopimuksen teossa

Työsopimuksia solmitaan eri maissa eri tavoilla, joten on hyvä, että mm. palkkaus ja muut edut ovat hyvin selvillä jo ennen rekrytointiprosessin aloittamista. Muuten voidaan tuhlata molempien osapuolten kallista aikaa.

Maahanmuuttoprosessi

Oleskeluluvan hakemiseen liittyy paljon pieniä yksityiskohtia. Jos ne tehdään väärin, luvan saaminen voi viivästyä kuukausia. Jos oleskeluluvan hakeminen ja saaminen pitkittyy, tai se tehdään eri aikaan hakijalle kuin perheenjäsenille, maahanmuuttoprosessi voi hankaloitua tai pahimmassa tapauksessa hakijan mieli muuttua. 

Pikakaistan valmistelu etenee – erityisasiantuntijoiden ja startup-yrittäjien muutto Suomeen nopeutumassa

Kotiinpaluu

Todellisuus ei aina vastaa ruusuisia odotuksia. Yksinäisyys, työyhteisön persoonattomuus, puutteellinen orientaatio uuteen työhön ja työympäristöön, sekä vapaa-ajan virikkeiden vähäisyys ovat kaikki “hyviä syitä” palata takaisin kotiin, omalle mukavuusalueelle, tai vaihtaa maata. 

Miten nämä riskit voidaan minimoida?

  • Rekrytoi osaavan yhteistyökumppanin kanssa välttääksesi kalliit oppirahat

Osaava yhteistyökumppani auttaa tunnistamaan huijarit, tehtävään sopimattomat henkilöt ja väärillä motiiveilla liikkeellä olevat. 

Taustatarkistuksella pyritään varmentamaan, että palkattavan henkilön itsestään antamat  tiedot pitävät paikkansa.  ICT DIRECT huolehtii kumppaniverkoston kanssa valittujen henkilöiden koulutus- ja taustojen tarkistamisesta tulomaan lainsäädännön ja yleisten tapojen puitteissa. 

Testaamme myös ehdokkaiden ohjelmointiosaamisen. Testit tehdään valvotussa digiympäristössä, järjestelmän avulla, joka valvoo, että kukaan tee testejä kandin puolesta.

Osaava kumppani pystyy antamaan kullanarvoisia neuvoja ja vinkkejä  kaikissa kansainvälisen rekrytoinnin vaiheissa. 

  • Houkuttele osaajia oikeilla asioilla Suomeen

Suomea ei voi markkinoida trooppisena paratiisina, mutta aitoja houkuttimia on paljon! Suomi on tasa-arvoinen, toimiva ja turvallinen maa, korruptiota ei ole ja englantia puhutaan laajasti. Sen lisäksi Suomessa on lähes ilmainen korkeatasoinen terveydenhuolto sekä varhaiskasvatus- ja koulutusjärjestelmä. 

Lisää houkuttimia: https://www.infofinland.fi/en  

  • Panosta pysyvyyteen, priorisoi osaajan sitouttaminen 

Perehdytä työntekijä työhönsä perusteellisesti ja tue häntä sopeutumisessa työyhteisöön sekä suomalaiseen yhteiskuntaan. Jo työsopimuksissa on hyvä ottaa huomioon maahanmuutto- ja kotoutumiskustannukset, ja miten ne voidaan sitoa työsuhteen pituuteen. 

Kun perheellinen erikoisosaaja muuttaa Suomeen, parasta on tulla heti alkuun koko perheen kanssa. Koti-ikävä ei pääse yllättämään, ja kun puoliso ja lapset integroituvat suomalaiseen elämänmenoon, kynnys vaihtaa maata tai paikkakuntaa nousee.

Sitouttaminen alkaa pienistä asioista ja eleistä, kuten esimerkiksi lentokentälle vastaan menemisestä. Työympäristössä uudelle työntekijälle voidaan nimetä paikallinen mentor, tai “buddy”, joka toimii uuden työntekijän lähikontaktina niin työhön kuin vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä työajan puitteissa. Maahan muuttanut tuntee, että hänestä välitetään.

Työpaikan kannattaa myös selvittää etukäteen eri kansallisuuksien vapaa-ajan aktiviteettiryhmiä. Useimmiten  työntekijä haluaa pitää yhteyttä kulttuuriinsa myös Suomessa.

Jätä yhteystietosi tähän, niin startataan yhdessä yrityksenne kansainvälinen rekrytointi

Lue myös

Rekrytointi ulkomailta – Mitä pitää ottaa huomioon?

IT- ja teknologia-osaajan rekrytoiva PK- Kokka kohti Suomea -hankkeen kautta on tukea kansainvälisen osaajan Suomeen asettumiseen ja muuttoon liittyviin palveluihin

Kirjoittajasta
Ilpo Järvenpää
Customer Success Executive, CEO